محصولات
صفحه اصلی :: نمای شیشه

 

شـیـــشــه :

شـیشــه همراه هـمیشگی ما در زندگی ، با اشکال ، فرم ها و رنگ های مختلف ، علاوه بر نور، شـفافیت و درخشندگی ، نقش حفاظتی

داشته و امکانات بی پایانی را در معماری مدرن فراهم می سازد.

شـرکت آرت پویا که هـمواره در تلاش برای ارائه فـن آوری های روز جهانی می باشد در طراحی و تولید محصولات خود بر آن است تا

نه فقط به زیبایی ساختمان ها بلکه به تامین و آسایش و ایمنی ساکنین نیز بپردازد.

برخـلاف نگاه سـنتی که شـیـشه، این ماده قـدیمی 4000 ساله را تنها دیواری مرئی بـرای پوشــش بخـشی از بدنه ساختـمان می بینـد ،

معمـار معاصر با نگاهـی نو و اندیـشه ای خـلاق ، انتظارات چـندگانه ای نـظیر نور، انـرژی ، ایمنی ، صدا و زیبایی را از شیـشه طلـب

می نماید.

 

OU2g9xk5u5

 

Vw6QrlxEH6

 

 

TBzvLEzHlu

 

V5eQC379AX 

  

 

 

 

 * برای مشاهده پروژه های اجرا شده به گالری تصاویر در صفحه اصلی مراجعه شود*

http://www.artpouya.ir/album.aspx