محصولات
صفحه اصلی :: رزومه ها :: پروژه های اجرا شده فیوزهای گاز در استان خراسان رضوی
پروژه های اجرا شده فیوزهای گاز در استان خراسان رضوی

 

ردیف

پروژه

نشانی

1

هفتاد و پنج مدرسه

مشهد

2

هنرستان همت مردم

مشهد

3

هنرستان فنی قمر وآریا رحمانی

مشهد

4

هنرستان چمران

مشهد

5

پیش دانشگاهی حدیده پور

مشهد

6

آموزش و پرورش ساختمان 1

مشهد

7

آموزش و پرورش ساختمان2

مشهد

8

دانشگاه آزاد اسلامی

تربت حیدریه

9

کتابخانه شهید باهنر

گناباد

10

داروخانه احسان

مشهد

11

بیمارستان بنت الهدی

مشهد

12

بانک ملت شعب ( شاهد ، زیبا شهر ،سرپرستی،سپه)

مشهد

13

بانک ملت  شعب (مرکزی ،فلسطین ، پیروزی ،مدرس )

مشهد

14

بانک سامان

مشهد

15

بانک سپه شعب ( بلوار سجاد، میدان شهدا، کفائی)

مشهد

16

شرکتهای : سن سون ، فجر گشت مشهد

مشهد

17

حسینیه سربازان امام حسین

مشهد

18

خوابگاه دختران دانشگاه آزاد اسلامی

تربت جام

19

کانون پرورش فکری کودکان

مشهد

20

زائر سرای شرکت ملی نفت

مشهد

21

تالار آبگینه

مشهد

22

هتل پردیس مشهد

مشهد

23

هتل آپارتمانهای  صدرا و سعید

مشهد

24

مهمانسرای مخابرات

تربت حیدریه

25

سازمان جهاد کشاورزی

مشهد

26

سازمان آب منطقه خراسان

مشهد

27

سازمان نظام مهندسی

مشهد

28

شرکت پخش فراورده های نفتی

مشهد

29

بنیاد شهید و امور ایثارگران

مشهد

30

اداره پست مرکزی - ناحیه 3 - ناحیه 4

مشهد

31

دفتر پستی سجاد

مشهد

32

راه آهن خراسان رضوی

مشهد

33

شرکت پخش فراورده های نفتی

تربت حیدریه

34

زندان تربت جام

تربت جام

35

مجتمع نگین پاسارگاد

مشهد

36

بیمارستان بنت الهدی

مشهد

37

اماکن درمانی

مشهد

38

درمانگاه امام حسین (ع)

مشهد

39

بهداری سپاه

مشهد

40

مرکز بهداری شمال شرق

مشهد

41

حسینیه سربازان امام حسین (ع)

مشهد

42

پادگان قدس

مشهد

43

لشگر 5 نصر

مشهد

44

قرارگاه عملیاتی شمال شرق

مشهد

45

تیپ مستقل 21 امام رضا (ع)

مشهد

46

نیروی مقاومت بسیج ساختمان مرکزی

نیشابور

47

نیروی مقاومت بسیج ساختمان کاوه

نیشابور

48

بانک سپه شعبه بلوار سجاد

مشهد

49

بانک سپه شعبه میدان شهدا

مشهد

50

بانک سپه شعبه کفائی

مشهد

51

بانک ملت شعبه شاهد

مشهد

52

بانک ملت شعبه سرپرستی

مشهد

53

بانک سپه احمد اباد

مشهد

54

بانک ملت شعبه مرکزی

مشهد

55

بانک ملت شعبه فلسطین

مشهد

56

بانک ملت شعبه پیروزی

مشهد

57

بانک ملت شعبه مدرس

مشهد

58

بانک سامان بلوار سجاد

مشهد

59

بانک ملت شعبه زیبا شهر

مشهد

60

پادگان قدس

مشهد

61

لشگر 5 نصر

مشهد

62

قرارگاه عملیاتی شمال شرق

مشهد

63

تیپ مستقل 21 امام رضا (ع)

مشهد

64

نیروی مقاومت بسیج ساختمان مرکزی

نیشابور

65

نیروی مقاومت بسیج ساختمان کاوه

نیشابور

66

مهندسی منطقه شمال شرق

مشهد

67

مرکز آموزش شهید هاشمی نژآد

نیشابور

68

درمانگاه امام حسین (ع)

مشهد

69

بهداری سپاه

مشهد

70

مرکز بهداری شمال شرق

مشهد

71

سالن ورزشی بهداری

مشهد

72

آپارتمانهای بهداری سپاه

مشهد

73

زائرسرای بهداری شمال شرق

مشهد

74

زائرسرای نیروی دریایی

مشهد

75

خانه های سازمانی لشگر 5 نصر

مشهد

76

استخر و تالار لشگر نصر

مشهد

77

سالن ورزشی بهداری

مشهد

78

مهد کودک درخشش

مشهد

79

دبستان 13 آبان

مشهد

80

دبستان شهدای راه آهن

مشهد

81

دبستان مرضیه

مشهد

82

دبستان مطهری

مشهد

83

دبستان خواجه نوری

مشهد

84

دبستان دخترانه حضرت زینب

مشهد

85

دبستان دخترانه اسکوئی

مشهد

86

دبستان شهید مغفرتی

مشهد

87

دبستان حضرت زهرا

مشهد

88

دبستان علیپور

مشهد

89

دبستان رضوی

مشهد

90

مدرسه شهید رجبی

مشهد

91

مدرسه شهید قویدل

مشهد

92

مدرسه آسیه

مشهد

93

مدرسه حائری

مشهد

94

مدرسه شهید فرزین فر

مشهد

95

مهد کودک درخشش

مشهد

96

دبستان 13 آبان

مشهد

97

دبستان شهدای راه آهن

مشهد

98

دبستان مرضیه

مشهد

99

دبستان مطهری

مشهد

100

دبستان خواجه نوری

مشهد

101

دبستان دخترانه حضرت زینب

مشهد

102

دبستان دخترانه اسکوئی

مشهد

103

دبستان شهید مغفرتی

مشهد

104

دبستان حضرت زهرا

مشهد

105

دبستان علیپور

مشهد

106

مدرسه معلم

مشهد

107

مدرسه زکریای رازی

مشهد

108

مدرسه بی بی سلطنت

مشهد

109

مدرسه صاحب الزمان

مشهد

110

مدرسه فرهنگیان

مشهد

111

مدرسه نوفل لوشاتو

مشهد

112

مدرسه تربیت امام خمینی

مشهد

113

مدرسه ریحانه

مشهد

114

مدرسه ربابه اکبرزاده

مشهد

115

مدرسه شهادت

مشهد

116

مدرسه انسیه

مشهد

117

مدرسه رقیه

مشهد

118

مدرسه شهید ماهیان

مشهد

119

مدرسه شهید اخلاقی

مشهد

120

مدرسه شهید عبدی

مشهد

121

مدرسه نصرعبدالمطلب

مشهد

122

مدرسه صادقی پور

مشهد

123

مدرسه حداد تهرانی

مشهد

124

مدرسه فرزانگان

مشهد

125

مدرسه امیر علی شیرنوائی

مشهد

126

مدرسه شهید مدنی فرهاد گرد

مشهد

127

مدرسه بادامچی

مشهد

128

مدرسه ام ابیها

مشهد

129

مدرسه پروین اعتصامی

مشهد

130

مدرسه امام خمینی

مشهد

131

مدرسه شایستگان

مشهد

132

مدرسه شکفته

مشهد

133

مدرسه امام خمینی

مشهد

134

مدرسه شایستگان

مشهد

135

مدرسه شکفته

مشهد

136

مدرسه راهنمایی 59

مشهد

137

مدرسه راهنمایی ناصر

مشهد

138

مدرسه راهنمایی شاهد 14

مشهد

139

مدرسه راهنمایی نوربرزگر

مشهد

140

مدرسه راهنمایی پایدار

مشهد

141

مدارس ناحیه 1 مشهد

مشهد 

142

دبیرستان هدی

مشهد

143

دبیرستان استقلال

مشهد

144

دبیرستان دخترانه نجمیه

مشهد

145

دبیرستان شاهد

مشهد

146

دبیرستان شهید غلامحسین حسامی

مشهد

147

دبیرستان فاطمه الزهرا

مشهد

148

دبیرستان آمنه

مشهد

149

دبیرستان مهندس شهرستانی

مشهد

150

دبیرستان رنگرز

مشهد

151

دبیرستان سکینه افشار

مشهد جاده قدیم قوچان طوس

152

مدرسه علمیه سلمانیه

مشهد

153

مدرسه علمیه عباسقلی خان

مشهد

154

مدرسه علمیه شهید نواب صفوی

مشهد

155

هنرستان همت مردم

مشهد

156

هنرستان فنی قمر وآریا رحمانی

مشهد

157

هنرستان چمران

مشهد

158

پیش دانشگاهی حدیده پور

مشهد جاده قدیم قوچان طوس

159

آموزش و پرورش ساختمان 1

مشهد آموزش و پرورش

160

آموزش و پرورش ساختمان2

مشهد آموزش و پرورش

161

مدرسه راهنمایی شهید دکتر مفتح

مشهد

162

مدرسه راهنمایی والفجر

مشهد

163

مدارس ناحیه 5 مشهد

مشهد